17097180 1771655676185260 5551075250534555629 O

Zorg- en dienstverlening op maat

In Home Claire willen we iedere bewoner een zo passend mogelijke omkadering geven. Hier geniet elke bewoner van de geneugten van het leven in combinatie met persoonlijke onafhankelijkheid en kan men in meerdere of mindere mate beroep doen op een aangepaste zorgverlening.

Onze diensten:

1. Zorg

Ons gekwalificeerd verplegend en verzorgend personeel verzekert met hoofd, hart en handen een groot aanbod aan zorg:

 • Lichamelijke hygiënische verzorging
 • Verpleegtechnische handelingen
 • Toevertrouwde medische handelingen

De verpleging en verzorging waken 24u/24u over het welzijn van onze bewoners. De bewoners kunnen te allen tijde een beroep doen op het personeel via het noodoproepsysteem.

2. Kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, animatie, kapper & pedicure

 • Kinesitherapie: de kinesitherapeuten behandelen bewoners op doktersadvies. Dit om de mobiliteit van de bewoners te behouden en zo mogelijk te verbeteren door oefeningen aangepast aan hun mogelijkheden en beperkingen.
 • Ergotherapie: de ergotherapeut tracht aan de hand van activiteiten uit het dagelijks leven, realiteitsoriëntatietraining en dagvullende activiteiten de zelfstandigheid van onze bewoners te stimuleren en zo lang mogelijk te behouden. Naast een actief deel wordt er ook aandacht besteed aan passiviteiten uit het dagelijks leven en comfortzorg voor onze minder actieve bewoners. 
 • Logopedie: logopedische begeleiding kan georganiseerd worden, evenwel uitsluitend op voorschrift van de behandelende arts.
 • Animatie: Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen individuele benadering en groepsgerichte activiteiten. Bewoners kunnen in een ontspannen sfeer, rekening houdend met hun mogelijkheden, actief en passief deelnemen aan activiteiten die aansluiten bij vroegere hobby's en vrijetijdsbesteding. Er worden ook activiteiten georganiseerd, zoals kaas- en wijnavonden, optredens, verjaardagsfeesten, enz., waarop familie en vrienden welkom zijn. Voor licht tot matig dementerende bewoners vormt het dagelijks leven het voornaamste aanknopingspunt met bestaande geheugensporen. Om hun gevoel van eigenwaarde te bevorderen koken we samen of laten we hen kleine huishoudelijke activiteiten uitvoeren. Voor ernstig dementerende bewoners wordt voornamelijk zintuiglijk gewerkt met massages en relaxatiemomenten. 
 • Kapper & pedicure: Iedere bewoner kan beroep doen op onze kapster en pedicure. Wie dit wenst kan ook zijn eigen kapper of pedicure laten langskomen op de kamer.

3. Keuken & onderhoud

 • Maaltijden: er wordt ruimschoots aandacht besteed aan een gevarieerde samenstelling van menu's en een juiste keuze van ingrediënten.
 • Huishoudelijke dienst: dagelijks worden de kamers van de bewoners en de gemeenschappelijke ruimtes gereinigd.
 • Wasserij: het wassen van persoonlijk linnen kan zowel door de familie gedaan worden als uitbesteed worden aan de wasserij.

4.  Technische dienst

De technische dienst staat in voor kleine herstellingen en nazicht of aansluiting van elektrische toestellen. Defecten kan u doorgeven aan het onthaal.
Opname

Indien u informatie wenst over een eventuele opname kan u steeds contact opnemen met onze verantwoordelijke administratie op volgend mailadres s.bleser@orpea.net 

Indien mogelijk vult u het document 'Aanvraag tot opname' zo volledig mogelijk in en brengt u dit mee, samen met een mutualiteitsklever en een kopie van de indentiteitskaart van de toekomstige bewoner.
Wenst u meer informatie?

Download dan hier de infobrochure

Animatie Tuin Eten Dsc 0649 Rollatorrock 17854655 1828435467173947 8521272684230012974 O 17854749 1828435480507279 2450573770870560264 O Dsc 0657